Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely obchodních sdělení

 1. Kliknutím na tlačítko pro odběr newsletteru a vyplněním svých udělujete tímto souhlas společnosti Matapo a.s., se sídlem Branická 26/43, 147 00 Praha 4, IČ: 02879549 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 247327 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení,
 • e-mail.

2. Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za odesílání obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány maximálně po dobu 3 let nebo po dobu trvání spolupráce.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například odhlášením v každém zaslaném e-mailu, zasláním emailu na info@blindshell.com nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Google Ireland Limited – využíváme balík aplikací Google Suite Apps pro e-maily a kancelářský balík.
 • Campaign Monitor – e-mailingový systém Campaign Monitor. Více informací o tom, jak CM zpracovává vaše data naleznete Campaign Monitor Trust Center.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Více o zabezpečení dat naleznete na stránce Ochrana soukromí a používání cookies.

Poznámka: Tento souhlas byl adaptován ze vzoru společnosti eLegal advokátní kancelář s.r.o. Vzory této společnosti můžeme pouze doporučit.