Mobilní telefon BlindShell Classic Lite v ruce

Jak zažádat o příspěvěk na zvláštní pomůcku?

Telefony BlindShell plní roli zvláštní pomůcky pro zrakově handicapované. Pokud jste tedy osobou se zrakovým postižením, může Vám na mobilní telefon BlindShell přispět stát. Využijte možnosti příspěveku výši 90 %.

Podrobnosti a formulář k vyplnění naleznete zde: